Veelgestelde vragen

De activatie e-mail is naar een foutief e-mail adres verstuurd. Wat kan ik nu doen?

Ga naar t-mobile.chubbverzekering.nl

Vul op het inlogscherm uw polisnummer en wachtwoord in. Op het scherm verschijnt nu de melding dat u uw account nog dient te activeren. U kunt hierbij aangeven dat u de activatie e-mail opnieuw wenst te ontvangen. Vul het e-mail adres in waar we de activatie e-mail heen kunnen sturen. U ontvangt nu een activatie e-mail. Klik op de link in de e-mail om uw account te activeren. Deze link blijft 24 uur actief. Na het activeren van uw account kunt u met uw polisnummer en uw zelf aangemaakte wachtwoord inloggen.  

Mocht u na bovenstaande nog geen e-mail hebben ontvangen neem dan contact met ons op via vraag.t-mobile@chubbverzekering.nl. Vermeldt in deze e-mail uw polisnummer en (indien van toepassing) de foutmelding die u ziet.


Beoordeel dit antwoord
(gemiddelde beoordeling 0)