Veelgestelde vragen

Mijn adres is gewijzigd; moet ik dit doorgeven?

Uw adres is onlangs gewijzigd. We verzoeken u om deze adreswijziging tijdig bij ons bekend te maken. U kunt uw adres online wijzigen via t-mobile.chubbverzekering.nl.

De gewijzigde gegevens zijn direct zichtbaar op uw online polisoverzicht.

Indien u niet langer woonachtig of gevestigd bent in Nederland zijn wij genoodzaakt uw polis te beëindigen. Uw Toestelverzekering biedt namelijk enkel dekking wanneer de verzekeringnemer op het polisblad, woonachtig of gevestigd is in Nederland. U kunt uw polis online beëindigen via t-mobile.chubbverzekering.nl.


Beoordeel dit antwoord
(gemiddelde beoordeling 1)